Back to Top

Save Your Soul, Check!

Het Gospeluur banner

Het Gospeluur #06

Deze uitzending werd door Omroep Sjouk uitgezonden op 5 juni 2011.

“Wie weet het nog?”, Rob Favier, CD “Spelen met vuur”
“To Heaven”, Henriëtte ten Voorde, CD “So Much Love!”
“Zoals Hij Wegging”, Duo Andermaal, CD “Dichterbij”
“Ik Weet: Hij Leeft”, Opwekkingnr. 699, CD “Opwekkingsliederen 33”
“Schepper Als U”, Annemieke Koelewijn, CD “Verfrist”
“Houd Me Trouw Aan U”, Martin Brand, CD “U”
“Jongen van de straat”, Henk-Jan & Frans, LP “‘n Splinternieuw Leven”
“Gebroken gezinnen/Wij zijn de vaders, Heer”, Rolof Mulder, CD “Wereld van Verschil 3”
“Heel Dichtbij”, Elly Zuiderveld-Nieman, CD “Dichterbij”
“De Here Zegent U”, Marcel & Lydia Zimmer, CD “De hemel vertelt”

Onderwerp overdenking: “Gezin naar God’s plan”; “Lot en zijn gezin”

Download

Het Gospeluur #05

Deze uitzending werd op Omroep Sjouk uitgezonden op 29 mei.

“Psalm 25”, Annemieke Koelewijn, CD “Verfrist”
“De Heer Is Mijn Herder”, Remco Hakkert, CD “Dicht Bij U”
“Prijs De Naam Van Jezus”, Opwekking 57, CD “Opwekkingsliederen 02”
“Wordt als een kind”, Gerda en Harry, CD “Er is hoop”
“God Heeft Zijn Manieren”, Wim Bevelander, CD “Dichterbij”
“Waar Woon Jij”, kinderen, CD “God Is Goed”
“Onder, Boven, Voor En Achter”, kinderen, CD “God Is Goed”
“You Still Amaze Me”, Rebecca St. James, CD “I Will Praise You”
“God Is In Ons Midden”, Selah, CD “Koninkrijk”
“Jezus nooit gezien”, Martin Brand, CD “Eerlijk”
“Omdat U zoveel van mij hield”, Marcel en Lydia Zimmer, CD “Til mij op”
“Alles komt goed (psalm 90)”, Psalmen voor nu, CD “Totdat het veilig is”

Onderwerp overdenking: “Gezin naar God’s plan”; “Abraham en zijn gezin”

Download

Het Gospeluur #04

Deze uitzending werd door Omroep Sjouk uitgezonden op 22 mei 2011.

“De handtekening van de HEER (psalm 8)”, Psalmen voor nu, CD “Liefde, brood en slaap”
“Mensen zoals ik”, Coen van de Heuvel, CD “De Binnenkamer”
“Ik Lijk Een Flinke Jongen”, Duo Andermaal, CD “Dichterbij”
“Wie Geeft Me Rust”, Henk-Jan & Frans, CD “Verzamel Album 1997” / LP “Houvast”
“Een nieuw begin”, Courage, CD “Vuur en Vlam”
“De Weg Terug”, Martin Brand, CD “Ongekend”
“That’s Where His Mercy Begins”, Steve Green, CD “The Ultimate Collection”
“Zijn Naam Is Hoger”, Opwekking 56, CD “Opwekkingsliederen 02”
“Noach”, Herman Boon, CD “Stap maar in”
“Ik Klop Aan De Deur”, Herman Boon, CD “Heerlijk Hemels SOP”
“Kindergeloof”, Martin Brand, CD “Nieuwe Woorden”
“U hebt de overwinning behaald”, Rolof Mulder, CD “Wereld Van Verschil 1”

Onderwerp overdenking: “Gezin naar God’s plan”; “Noach en zijn gezin”

Download

Het Gospeluur #03

Deze uitzending werd bij Omroep Sjouk uitgezonden op 15 mei 2011.

“Hallo, Mag Ik Eens Vertellen”, Duo Andermaal, CD “Dichterbij”
“U Waakt Over Mij”, Timon & Michiel, CD “Tegen Beter Weten In”
“Heer ik prijs U”, Elize Verlaan, CD “Nu voel ik me thuis”
“Jij Kunt Wel Denken”, Duo Andermaal, CD “Dichterbij”
“Zou God Soms Evangelisch Zijn?”, Martin Brand, CD “Nieuwe Woorden”
“Staande Aan De Belofte”, The Country Trail Band & Wim Pols, CD “Tel Uw Zegeningen”
“There’s No One Like Our God”, Vicky Beeching, CD “Yesterday, Today and Forever”
“Kies dan voor het leven”, Twice, CD “Time to Surrender”
“Nu, voor ik wat anders ga doen”, Michiel van Heusden, CD “Bereid de weg van de Heer”
“Blijf mij nabij”, Kees Kraayenoord, CD “Jezus, Leven van mijn Leven”
“Wie Op De Heer Vertrouwen”, Opwekking 184, CD “Opwekkingsliederen 05”

Onderwerp overdenking: “Gezin naar God’s plan”; “Gezin en Maatschappij”

Download

Het Gospeluur #02

Deze uitzending werd uitgezonden op 8 mei 2011 op Sjouk.nl

“Uw sterke hand”, Lucas Kramer, CD “Het is goed”
“Lente”, Aad Peters & Marja Hofstee, CD “D’r kan nog meer bij”
“Halleluja (Psalm 150)”, Miranda de Vlieger, CD “Psalmen Unplugged”
“This Is My Father’s World”, Amy Grant, CD “Legacy Hymns & Faith”
“God Zal Om Ons Juichen”, Sela, CD “Koninkrijk”
“Met U kan ik alles aan”, Rebecca Steenbergen, CD “World Unknow”
“The Kindness of Our God”, Rebecca St. James, CD “I Will Praise You”
“Mijn vader in de hemel”, Lucas Kramer, CD “Het is goed”
“Heer Uw bloed”, Rolof Mulder, CD “Wereld Van Verschil 1”
“Mijn leven is zeker in Gods hand”, Esther Tims, CD “Er is hoop”
“Mijn hoop is op U”, CD “Prinsen en Prinsessen 3”

Onderwerp overdenking: “Gezin naar God’s plan”; “Het eerste gezin”

Download

Het Gospeluur #01

Deze uitzending werd op 1 mei 2011 uitgezonden bij Omroep Sjouk.

“Neem de tijd”, Gerald Troost, CD “Typisch Troost”
“De Hoofdweg”, Annemieke Koelewijn, CD “De Hoofdweg”
“Kom Op De Weg Die Ik Je Wijs”, Rolof Mulder, Wereld Van Verschil 2″
“Uw liefde laat nooit los”, Matthijn Buwalda, CD “Hooggeëerd publiek”
“Wat Voor Een Liefde Is Dit Toch”, Herman Boon, CD “Als Je Toch Eens Weten Zou”
“Als de stilte spreekt”, Gerald Troost, CD “Als de stilte spreekt”
“God wil wonen bij de mensen”, Harry & Marijke Govers, CD “Je Bent Uniek”
“Je Kunt Altijd Met Hem Praten”, Wim Bevelander (en kids), CD “Het is goed”
“Heer Die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139)”, Susanne van de Velde, CD “Psalmen Unplugged”
“Verwondering”, Twice, CD “Verwonderd”
“Samen”, Matthijn Buwalda, CD “Oudegracht”

Onderwerp overdenking: “Gezin naar God’s plan”; “Het eerste huwelijk”

Download
Share